INVESTERINGER FOR FREMTIDEN

Navnet Embra kommer av det engelske ordet embrace, som betyr – omfavne. Vi skal omfavne våre investeringer med stor kompetanse innen ledelse, strategi, struktur, finans og ikke minst – masse lidenskap.

Investeringsselskapet Embra AS ble stiftet av de fire likeverdige grunnleggerne sommeren 2020. Iden var å samle kompetanse, kapital og eksisterende prosjekter under en felles paraply. Navnet ble Embra som kommer fra ordet embrace (omfavne) Vi skal omfavne de gode investeringene innenfor utpekte drifts-segmenter der vi kan kople på lønnsom eiendomsutvikling. Embra skal hele veien sørge for lønnsom / kontrollert vekst og sikre synergier som gjør oss konkurransedyktige. Vi har satt sammen det perfekte team med erfaring, komplementære ferdigheter og nødvendig gjennomføringskraft.

VÅRE VERDIER

VÅR VISJON

Embra sikter mot å bli et internasjonalt og attraktivt investeringsselskap.

VÅRE VERDIER

Ærlig
Engasjerte
Lønnsomme


EMBRA’s virksomheter bidrar målrettet til FNs bærekraftsmål

Vi skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vi skal bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Vi skal gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Vi skal handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

100

Aktive prosjekter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae est ac orci placerat euismod id at eros.

56

Millioner investert

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae est ac orci placerat euismod id at eros.

650

MÅL AKTIVA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vitae est ac orci placerat euismod id at eros.

VÅRT ANSVAR

Sterk lokal tilhørighet og fokus på bærekraftige investeringer med både lokale og nasjonale goder er sterkt prioritert hos oss. Vi ønsker å være et selskap som skal oppfattes som en betydelig bidragsgiver til positiv utvikling, både for lokalmiljøet og for næringslivet generelt.

VÅRT BIDRAG

Vi har et langsiktig og helhetlig perspektiv,
i forbindelse med forvaltning og foredling
av våre investeringer. Vi har dessuten fokus
på å støtte opp under ulike idrettslag, lokale kulturarrangementer og andre formål som ivaretar våre verdier.